Praski_Koneser
2014-10-02 16:01:00

Koneser (Dawna Wytwórnia Wódek) w Warszawa, Województwo mazowieckie
2014-04-15 22:43:32

Koneser (Dawna Wytwórnia Wódek)
Spiritus movens warszawskiej Pragi

Praga to jedna z najciekawszych i najbardziej niezwykych warszawskich dzielnic. Dzieje prawobrzenej czci miasta pene s niesamowitych historii, wydarze i tajemnic. Przez wieki tworzya swój niepowtarzalny, wielokulturowy charakter. Tygiel kultur polskiej, ydowskiej i rosyjskiej odcisn wyrane pitno na losach dzielnicy
i jej wspóczesnym klimacie. Ulice Zbkowska i Targowa, Bazar Róyckiego, Cerkiew Metropolitalna i Koneser to najbardziej rozpoznawalne miejsca na mentalnej mapie Pragi, dzielnicy o silnej tosamoci i rzadko spotykanym autentyzmie miejskiej kultury, obyczajów i jzyka.

Jej unikalny charakter przetrwa czasy zawieruchy wojennej. Prawie niezniszczona, ocalia swój dawny koloryt i odrbno. Z czasem popada jednak w zapomnienie. Obecnie przeywa swój kulturowy i spoeczny renesans. Wyjtkowa aura dzielnicy przyciga wielu turystów i inwestorów poszukujcych autentycznych róde miejskiego ycia i nowych perspektyw rozwoju biznesu.

Bogactwo ycia kulturalnego i artystycznego stao si znakiem odrodzenia praskiej kultury. Wyzwolio kreatywn energi, inspirujc coraz silniejszy nurt przemian spoecznych i procesów rewitalizacji praskiego krajobrazu. Jednym z symboli tych zmian bdzie Centrum Praskie Koneser, realizowane na terenach dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek i Spirytusu.

 To wanie tutaj, przy ulicy Zbkowskiej, u schyku XIX wieku powoano do ycia Warszawsk Fabryk Rektyfikacji Spirytusu. Przez lata bya ona potentatem w produkcji wysokogatunkowego alkoholu. Najbardziej dynamiczny rozwój wytwórni mia miejsce w okresie midzywojennym. W Monopolu, bo tak zwyczajow nazw zyskaa fabryka,  stworzono klasyczne kompozycje wódek Wyborowej, Luksusowej, ubrówki, ytniówki, Przepalanki czy Siwuchy. W jednym z budynków Konesera znajdowaa si równie Mennica Pastwowa, w której toczono medale, odznaki i bilon. Z czasem Monopol zacz ogranicza swoj produkcj, a do ostatnich lat, kiedy wstrzymano j cakowicie, zamykajc przestarza fabryk.

Punktem zwrotnym dla Konesera by zakup terenu przez BBI Development NFI S.A.  Od tego momentu rozpoczy si intensywne prace projektowe  nad rewitalizacj miejsca, zmierzajce do utworzenia nowego wielofunkcyjnego centrum praskiego ycia.

Centrum Praskie Koneser powstaje w kwartale ulic Zbkowskiej, Markowskiej, Biaostockiej i Nieporckiej. Posiada doskona lokalizacj z wygodnym dostpem do komunikacji miejskiej. Nowa linia metra, powizana z kolej podmiejsk na Dworcu Wileskim, zapewni szybkie i komfortowe poczenie z ca Warszaw. W ssiedztwie Konesera realizowane s inwestycje o strategicznym znaczeniu dla stolicy i kraju: Stadion Narodowy, przebudowa Portu Praskiego, Muzeum Warszawskiej Pragi i siedziba prestiowej Orkiestry Sinfonia Varsovia. 

Centrum Praskie Koneser to przykad wielofunkcyjnej architektury miejskiej. Projekt kompleksu obejmuje adaptacj starych postindustrialnych budynków fabrycznych i powstanie nowoczesnych obiektów harmonijnie wpisujcych si w zabytkow tkank miejsk. Celem BBI Development NFI S.A., przy pracach nad caociow wizj Konesera, byo pene poszanowanie tradycji i historii miejsca oraz  stworzenie nowej jakoci w kategorii rewitalizacji przestrzeni pofabrycznej.

Unikalnym walorem rewitalizacji Konesera bdzie nie tylko imponujca skala, ale równie zjawiskowa estetyka projektu, kreujca niezwyk atmosfer miejsca. Ceglane fasady budynków, spacerowe alejki, otwarte przestrzenie
i kameralne pasae stworz bezpretensjonalne, przyjazne i pene uroku miejsce. Wyznacznikiem jakoci projektu bdzie dbao o najmniejsze detale wykoczenia podkrelajce presti i klas Konesera.

Projekt cechuje jednorodno przestrzeni, spójna tonacja kolorystyczna oraz harmonia nowoczesnych
i postindustrialnych obiektów. Obok zrewitalizowanych zabytkowych budynków Kordegardy, Rektyfikacji, Filtracji
i Magazynów Spirytusu powstan stylizowane na lofty obiekty mieszkalne, nowoczesne biura i galerie sztuki oraz miejskie pasae handlowe. Razem stworz jedyn w swoim rodzaju przestrze ycia, fragment nowego miasta wyznaczajcy wzorzec przemian dla tej czci Warszawy.

Aktualnoci
28.07.2014
Rozstrzygnicie konkursu
21.05.2014
Muzeum Polskiej Wdki w Koneserze
05.04.2013
Zapraszamy na Targi Dom Mieszkanie - 13 - 14 kwietnia
Znajdz nas